Szent László Lovagkirály

Lovagkirályunkról I. László, vagy gyakran Szent László (Lengyel királyság, - 1046. 06. 27., Nyitra 1095. 07. 29.) 1077 - től magyar-, 1091 - től horvát király is egészen haláláig. I. Béla és Richeza lengyel hercegnő (királynő) másodszülött fia. Merész Boleszláv udvarában (a Wawelben) nevelkedett. Krakkóban a szobrát a kíváncsi utazó több egyházi épületnél is felfedezheti. (pl. Mária Mennybemenetele templom, Vasa-kápolna, Szt. Péter és Pál templom, Szt. Katalin és Szt. Margit nevét viselő templom stb.) Nevéhez fűződik az első magyar szentek avatása, őt pedig 1192-ben avatták szentté.

Szent László év és Arany János év, Erdőelve

Szent László 940 és 825, Arany János 200 Az évfordulók kapcsán Szent László és Arany János évet hirdettek 2017 – re Lovagkirályunk és nagyszerű nemzeti költőnk előtt tisztelegve a rend tagságának információkkal szolgálunk. Esetleg az emlékévekhez kapcsolódó utazásokhoz, akár valamikori partiumi látogatásokhoz. A turisztikai értelemben vett Erdély 10.000 km2 – el nagyobb a jelenlegi Magyarország területénél, így a távolság, az idő, költség mind fontos tényező. Erdélyből nagyobb időkeret hiányában számos határ-közeli érdekesség ismerhető meg, ami egy – két napos út programjába is belefér.

Év értékelő értekezletet tartott, a Nemzetközi Szent György Lovagrend Szlovákiai Nagypriorátusa.

Az év értékelőre meghívást kapott a Rend magyarországi szervezetének Győr-Sopron megyei priorátusa.
Az értekezleten a meghívott megyét lovag Pintér Lajos megyei prior, lovag Apáti Péter megyei kancellár, és dáma Pintér M. Zsuzsanna megyei kincstárnok képviselte.
Az értekezlet előtt a Sikabonyi templomban a szlovákiai lovagokkal szentmisén vettek részt.
A Rend Szlovákia Nagypriorja prof. dr. vitéz, lovag Nagy Frigyes értékelte a Nemzetközi Szent György Lovagrend szlovákiai ágának 2016.évi munkáját,
külön kihangsúlyozva a karitatív és lelki tevékenységet.

Elhunyt a Nemzetközi Szent György Lovagrend Győr Sopron megyei priorátusának háznagya

Dáma Ferenczi Hubáné (Marika) A Nemzetközi Szent György Lovagrend tagjának ravatalánál állva az első szavunk a köszönet és a hála szava kell, hogy legyen. Köszönet egy hosszú életért, amelyet teljes hosszában a hazaszeretet, a közösségi gondolkodás hatott át, s amelyben a magánélet és a közösségért való cselekvés mindig elválaszthatatlanul összefonódott. Tanítóként kezdte pályafutását. Történelmet és Magyar nyelvet tanított Győrszemerén, Győrújfalun, Tényőn, Győrött a Veres Péter mezőgazdasági szakiskolában, a Révai Gimnázium Dolgozók iskolájában.

Oldalak